Wednesday, October 24, 2012

Simple-ism

Аливаа ямарч нөгцөлд хэн нэгэнтэй энгүүн нэгэн яриа өрнүүлэх юмуу эсвэл ямарч байдлаар ярихдаа үргэлж санаж байх зүйлсийн нэгэн миний хувьд чи өөрийнхөө хувьд агуа нэгэн байж болно гэхдээ энэ агуа том ертөнцийн хаа нэгтээ хэн нэгэн нь  ямар нэг байдлаараа илүү нэгэн эсвэл хэн нэгэн мунхаг байж болох тэрдгээрийн нэг нь чиний хажууд яг одоо эсвэл хэзээ нэгэн цагт сууж байсан байж болох тийм учираас хэнэн нэгэн ямарч хүнд цэцэрхэх эсвэл дорд байдлаар харицах нь их бодмоор зүйл мэт тухайн чиний харицаж буй хэн нэгэн харагдаж байгаагаасаа ондоо сэтгэж эсвэл төсөөтэйгөөрч байж болно ямарч нөгцөлд хүнд гайхуулах эсвэл эрдэм төгс нэгний өмнө дорд нэгэн мэт харицах нь өрөөсгөл ойлголт мэт өөртөө бас бусдад ойлгогдхоор шууд хэлхэд хамгийн энгийнээр бас хөгжилтэйгөөр харилцах орших нь маш амар мэт ямарч нөгцөлд !!!

No comments:

Post a Comment